Sleva 50 % na monitoring ochranných známek. Použijte kód: SPOLECNETOZVLADNEME na stránkách www.monimark.cz.

Aktuální informace - 23. 3. 2020

I. OBECNĚ PLATNÁ OPATŘENÍ

 

1. Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách

- v § 156 uvedeny důvody, při jejichž naplnění správce daně posečkání se zaplacením nebo

zaplacení ve splátkách musí povolit

- naplnění důvodů prokazuje daňový subjekt

- obecný pokyn zde:

https://www.financnisprava.cz/…/2015-Metodicky-pokyn-kposec…

- informační leták zde:

https://www.financnisprava.cz/…/d-danovy-system-cr/letak.pdf

 

2. Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně

- upravuje §§ 259 – 259c d.ř.

- pokyn GFŘ k promíjení zde:

https://www.financnisprava.cz/…/prilohy/…/Pokyn_GFR_D-21.pdf

 

II. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – SCHVÁLENÁ

 

1. Balíček daňových opatření MF a GFŘ

- možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.7. bez sankce (pokuta, úrok z prodlení)

- možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní dny)

- prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem

- zrušení správních poplatků za žádosti

- posunutí 3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce

 

2. Opatření zdravotních pojišťoven

- posunutí termínu pro OSVČ podání přehledu do 3. 8. 2020

- opatření přijaly: VZP, OZP, VoZP, ZPMV

III. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – PŘIPRAVOVANÁ

 

1. Program MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

- vyplácení OČR pro OSVČ

- na děti od 6 do 13 let – bude ještě diskutováno v parlamentu dne 24.3.2020

- pokud OČR nečerpá manžel/ka

- ve výši 424 Kč / den

- vyplácí živnostenský úřad

 

2. Novela zákona o nemocenském pojištění

- prodloužení doby vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou žáci doma,

- na děti do 13 let

- zpětná účinnost

 

3. Program ANTIVIRUS

- proplacení náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě - zaměstnavatel vyplácí 60 % mzdy - stát tuto částku proplácí v plné výši

- proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele v důsledku protikrizových opatření vlády:

zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy - stát tuto částku proplácí ve výši 80 %

 

IV. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – ZVAŽOVANÁ

 

1. Úlevy na odvodech SP a ZP

- kurzarbeit

- odložení plateb

- odpuštění odvodů SP a ZP

 

#spolecnetozvladneme

#COVID

#dotacebezstarosti

 

Sdílet tento článek:

Okomentovat