Sleva 50 % na monitoring ochranných známek. Použijte kód: SPOLECNETOZVLADNEME na stránkách www.monimark.cz.

Displaying items by tag: pomoc státu

Jak žádat o příspěvek ve výši 25 000 Kč pro OSVČ?

Žádat lze od 9. 4. 2020.

Žádosti jsou ke stažení na odkazu zde.

Případně je k dispozici online formulář.

Žádost je možné doručit následovně:

1. E-mailem (na e-mail finančního úřadu)
 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytisknete.
 • Vytištěnou žádost podepíšete.
 • Podepsanou žádost naskenujete pomocí skeneru (příp. vyfotíte pomocí mobilního telefonu) tak, aby byl text na kopii podepsané žádosti (na fotografii) čitelný.
 • Soubor sken (fotografii) odešlete jako přílohu na předmětný e-mail. Správný e-mail naleznete přímo na žádosti. Do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
 2. Elektronickým podáním (na stránkách finančního úřadu)

Vyplněnou žádost v souboru PDF vložíte do své datové schránky a odešlete ji do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě vaší daně z příjmů.

3. Elektronickým podáním (na Daňovém portálu finanční správy)

Žádost v souboru PDF nahrajete jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy. Obecnou písemnost podepíšete svým elektronickým podpisem, nebo použijete tzv. přihlašovací údaje datové schránky.

4. Poštou (na adresu finančního úřadu) nebo osobně

Na váš místně příslušný finanční úřad můžete vyplněnou žádost doručit poštou, osobně (na podatelně příslušného finančního v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu v době 8–11), nebo ji vhodit do sběrného boxu (ty budou na finančních úřadech připraveny každý všední den v době 8–17).

 

Kdo má na podporu nárok?
 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. 3. 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019 (tzv. sezónní podnikání).
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením (podepisuje ve formuláři).
Lze kombinovat s ostatními podporami?
 • 6měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče – ANO, lze kombinovat
 • Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)
 • Příspěvek na bydlení – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu bude nicméně zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Celý článek >>
Chce vláda živnostníkům, podnikatelům a malým a středním podnikům opravdu pomoci?

V našich příspěvcích se snažíme být vždy co nejvíce korektní, nicméně po několika dnech pasivního sledování a shánění informací cítíme potřeba vytvořit větší tlak veřejnosti na vládu ČR tak, aby pomoc, o které mluví v rámci ekonomických opatření, dorazila k zasaženým skupinám co nejrychleji. Proto na příkladu tří forem podpory ukáži, jak vše neúměrně dlouho trvá.

1. Úvěr COVID II

Od 2.4.2020 budou moci podnikatelé zažádat u komerčních bank o úvěry COVID II. Dne 30. 4. 2020 jsou postupně zveřejňována pravidla pro žadatele. Samotná výzva působí velice chaoticky. Do výzvy na zaručené úvěry, která byla vyhlášena ještě před pandemií, jsou vepsány podmínky pro úvěr COVID II. Celá výzva tak působí nepřehledně a složitě. Otázka zní: „Bylo by opravdu tak složité vypsat zcela novou výzvu?“  Z dosud známých podmínek celý proces bude fungovat následovně:

 • Výzvy budou kolové. Na každé kolo bude vypsána kapacita 1,5 mld. Kč, po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno deset pracovních dnů po ukončení předchozího kola.
 • Výzvy nejsou zatím určeny pro firmy, které mají sídlo a provozovnu pouze v Praze, a to díky rozhodnutí vlády ČR, že do programu COVID bude alokovat peníze z kohezních fondů (peníze z kohezních fondů jsou určeny pouze pro regiony s nižším HDP, než je průměrné HDP EU).
 • Žadatel nejdříve bude žádat některou z komerčních bank o úvěr a následně bude dávat další žádost na ČMZRB. Minimální podmínky pro podání žádostí jsou:
  • řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory
  • řádně vyplněnou přílohu PCX žádosti o podporu (v případě podpory podle bodu 5.1 COVID II), nebo popis projektu, včetně předpokládaného termínu jeho zahájení a ukončení a celkových předpokládaných nákladů (v případě podpory podle bodu 5.2 nebo 5.3)
  • kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění nebo vyjádření spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru (Příloha AMX nebo ACX žádosti o podporu).

Dle mého názoru je takováto forma naprosto nevhodná a mnozí žadatelé „stihnou“ zkrachovat dříve, než se k nim pomoc dostane.

2. Program ANTIVIRUS

Dle slov paní ministryně Maláčové mělo být možno žádat o příspěvek na mzdy pro zaměstnance od 1.4. 2020. S tím, že veškeré podmínky a postupy budou zveřejněny v dostatečném předstihu tak, aby měly firmy možnost se připravit a zažádat o příspěvek již 1. 4.2020. Dne 30.3. 2020 byla na stránkách MPSV zveřejněna informace, že metodika k programu ANTIVIRUS je zpracována a že bude předložena ke schválení vládě ČR. Zároveň byly výše příspěvků zastropovány a dodnes nikdo nedopověděl na otázku, jak budou řešeny odvody za zaměstnance.

Opět se zde dostáváme do situace, že firmy nestihnou mít peníze na svých účtech včas a budou muset propouštět. 

3. OČR pro OSVČ

Prakticky od začátku vládních opatření slýcháme o OČR pro OSVČ. Ani dnes 30.3. nebylo MPO schopnost zveřejnit vzor žádosti a způsob jejího podání na živnostenské úřady.

Opět má být příjem spuštěn 1.4.2020.

Tři výše uvedené příklady ukazují, že je potřeba vytvořit daleko větší tlak na zajištění pomoci ekonomických subjektům v České republice a měly by být přehodnoceny některé podmínky výzev, hlavně u COVID II. Jinak budeme moci za měsíc žádat o pomoc, ale nebude zřejmě o ni mít kdo zažádat.

 

Celý článek >>